Nuestra Señora de la Porteria

Pin It Now!


Ipinatayo ng mga paring pransiskano na yari sa Bato, 1773. Dito lumipat ang mga mananampalataya ng Cagsawa matapos masira ang kanilang simbahan sa pagsabog ng Mayon, 1814. Inialay sa patronato ni Nuestra Señora de la Porteria, 1854. Ginamit na himpilan ng mga Hapones at nasira noon ikalawang digmaang pandaigdig, 1945. Muling ipinaayos, 1971-1973. Halimbawa ng istilong baroque ayon sa kahusayan ng mga manggagawang Filipino noon panahon ng mga Espanyol.

Location:

Be Updated with Orgolyo!